O projektu

“Nit tradicije koja nas spaja” je naziv projekta koji je finasirala RYCO (Regional Youth Cooperation Office), nezavisna organizacija osnovana od strane 6 partnera sa Zapadnog Balkana. Projekat je realizovala Škola za dizajn iz Novog Pazara.

Cilj projekta je da se kroz uključivanje tri partnerske škole: Škole za dizajn iz Novog Pazara, SOU Gjorče Petrov iz Prilepa i Raqi Qirinxhi iz Korçë ostvari internacionalna saradnja učesnika projekta izabranih među učenicima i nastavnicima tih škola. Učesnici projekta su angažovani na zadatku učenja o kulturi naroda partnera kroz upoznavanje karakteristika tradicionalnih nošnji, najviše kroz različite oblike ručnog rada koji je prisutan na svim tradicionalnim nošnjama ovih prostora. Učenjem o onome što nas spaja ruši se određen jaz koji postoji između ljudi. Pošto su sve partnerske škole umetničko tekstilne, učesnici će na kraju projekta modelovati, dizajnirati i na kraju sašiti 9 haljina modernog kroja sa elementima tradicionalnih nošnji.

Zbog pandemije virusa COVID-19, koja je uticala na sve nas, sve projektne aktivnosti su održane onlajn i uz poštovanje svih mera preporučenih od strane medicinske struke kako ne bi došlo do širenja virusa. Zbog tih razloga, održana je virtuelna revija haljina koje su pokazatelj plodne saradnje učesnika partnerskih škola, a koji možete pogledati na ovom sajtu.