TEMA: Ravnopravnosti, mir i građansko pravo

Škola za dizajn tekstila i kože Novi Pazar poziva učenike, srednjoškolce da učestvuju na likovnom konkursu u okviru Festivala Vizuelnih umetnosti FVUNP 2021 finansiranog od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, u sledećim kategorijama:

FOTOGRAFIJA
NAZIV: Ravnopravnosti, mir i građansko pravo
OPIS: Dopuštene su najviše 3 fotografije po autoru. Sve priloge potrebno je dostaviti u digitalnom obliku ili poštom na adresu Vuka Karadžića bb, Novi Pazar 36300 (za konkurs Festivala vizuelnih umetnosti)
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: 
Sve tehnike (sive ili obojene) su dopuštene. 
Fotografije se šalju u RAW ili JPG formatu (300 dpi za sive tonove i boje) ili kao fotografije snimljene na kvalitetnom foto papiru odgovarajuće veličine. 
Fotografije ne smeju biti starije od 3 (tri) godine.
 Komisiju – žiri čine: 3 (tri) člana iz nezavisnih stručnih i profesionalnih institiucija.
Bodovanje se vrši tako da svaki član komisije, svaki rad pojedinačno može oceniti brojem  bodova od 1 do 20 (od jedan do dvadeset).                                                  
Boduju se svi radovi pristigli po propozicijama.
Tri najbolja rada (sa najviše osvojenih bodova) biće novčano nagrađena kao i pozvana na otvaranje izložbe Festivala vizuelnih umetnosti FVUNP 2021 u Novom Pazaru. (za učenike i njihove mentore koji žive van Novog Pazara biće obezbeđen smeštaj i refundirani putni troškovi)
Na izložbi festivala biće izloženo 20 najboljih fotografija.
 Radove je potrebno dostaviti organizatoru konkursa u elektoronskoj formi (na e-mail adresi) ili u formi urađenih fotografija na adresu Škole za dizajn Novi Pazar.
Tehničke karakteristike poslatih fotografija:
– Fotografije u elektronskoj formi treba da budu u rezoluciji 300dpi u JPG formatu i 30cm po dužoj strani fotografije. Svaki fajl treba pojedinačno imenovati: ime I prezime autora, naziv rada i ime škole. U mejlu naglasiti ime učenik, škole i mentora, kao i u prilogu nakačiti izjavu o saglasnosti roditelja.
– Netačno dostavljen materijal se neće selektirati.
– Dostavljene, (urađene) fotografije moraju biti ili laboratorijski obrađene ili odštampane na foto-papiru, sa dužom stranom od 30cm (trideset centimetara).
– Svaka odštampana fotografija na poleđini mora imati nalepnicu sa tačnim podacima:
1) ime i prezime
2) naziv rada
3) naziv teme
4) mentor                                                                                                                      
5) naziv škole                                                                                                       
6) godina nastanka fotografije                                                                                   
7) izjava o saglasnosti roditelja                                                                                                         
– Fotografije koje su prošle selekciju, a posebno nagrađene, mogu biti u štampanoj formi dostavljene Ministarstvu kulture i informisanja na raspolaganju.
– Organizator objavljuje rezultate na sajtu Škole za dizajn Novi Pazar.
– Organizator organizuje izložbu selektiranih radova, kao i elektronskog kataloga.
– Poslednji rok za slanje radova je (petak, žig pošte ili datum maila), 10. decembra 2021. godine   
– Rad komisije – žirija: 11 – 12. decembra 2021. godine
Otvaranje festivala je 14. decembra 2021. godine.
Kontakt organizatora: Ajla Rebronja, nastavnik oblikovanja grafike
   E-mail: ajla.niksic@hotmail.com
Na osnovu člana 10. i člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, mole se mentori da od roditelja, pribave izjavu o saglasnosti, koja se šalje uz radove.
Mole se mentori i nastavnici fotografije, koji rade sa autorima i budućim učesnicima takmičenja da organizatoru dostave kontakt E-mail , radi direktnije komunikacije, unapred hvala.
Radove slati na adresu organizatora: fvunp2021@gmail.com
Škola za dizajn tekstila i kože Novi Pazar
(za konkursu u okviru Festivala Vizuelnih umetnosti FVUNP 2021)  
Vuka Karadžića bb, Novi Pazar 36300
u subject-u za konkurs u okviru Festivala Vizuelnih umetnosti FVUNP 2021. kategorija fotografija.
PLAKAT
TEMA: Ravnopravnosti, mir i građansko pravo
Svi rangirani plakati bit će predstavljeni na izložbi u okviru Festivala Vizuelnih umetnosti FVUNP 2021 . Objava u ovoj kategoriji mora biti poster.
OPIS: Dopušten je najviše jedan poster po autoru.
SADRŽAJNI ELEMENTI PLAKATA: Plakat treba sadržavati sljedeće elemente:
FVUNP 2021
14. 12. – 21. 12. 2022.,
zaštitni znak festivala (kliknite ovde)
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: 
Najveći dopušteni format plakata je B-1, 707 × 1000 mm (vertikalni), a najmanji A3, 297 × 420 mm (vertikalni). 
Dopuštene su sve umetničke tehnike. 
Dostavljene datoteke trebaju biti u PDF ili JPG formatu (300 dpi / CMYK) ili kao plakat izrađeni na kvalitetnom papiru odgovarajuće veličine. 
Sve priloge potrebno je dostaviti u digitalnom obliku ili poštom na adresu:
Škola za dizajn tekstila i kože Novi Pazar
(za konkursu u okviru Festivala Vizuelnih umetnosti FVUNP 2021) 
Vuka Karadžića bb, Novi Pazar 36300
ili e-mail adresa: fvunp2021@gmail.com
u subject-u za konkursu u okviru Festivala Vizuelnih umetnosti FVUNP 2021. kategorija plakat.
AUTOR: 
Autor mora  biti učenik srednje škole
Učenici ili studenti mogu sudjelovati u grupi ili samostalno prijaviti rad. 
Svaki poster mora imati jednog glavnog autora koji služi kao kontakt. 
Nijedan materijal zaštićen autorskim pravima (slike itd.) ne smije se koristiti osim ako posjedujete autorska prava ili nemate dopuštenje za korištenje materijala na Festivalu. 
Sva pisana dopuštenja za sve materijale zaštićene autorskim pravima moraju se dati na zahtev. 
Svi plakati uključeni u program bit će predstavljeni na izložbi FVUNP -a. 
– Poslednji rok za slanje radova je (petak, žig pošte ili datum maila), 10. decembra 2021. godine
– Rad komisije – žirija: 11 – 12. decembra 2021. godine
Otvaranje festivala je 14. decembra 2021. godine.
Kontakt organizatora: Jasmina Bihorac, nastavnik oblikovanja grafike, E-mail: jaca.hazirovic@gmail.com
MODNA ILUSTRACIJA
TEMA: Ravnopravnosti
Svi odabrani radovi bit će predstavljeni na Festivalu Vizuelnih umetnosti FVUNP 2021  Prijave u ovoj kategoriji trebaju biti modne ilustracije. 
PROIZVOD je modna ilustracija odjeće za posebne prilike (nova atraktivna odjeća koja se dizajnom razlikuje od standardne odjeće i crta se posebnom tehnikom).
OPIS: Dopuštena je najviše jedna skica odjeće pojedinog autora. 
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:  
A3 format;
Modna ilustracija mora biti izrađena u A3 formatu s mapom koja sadrži sljedeće podatke: 
sheleshamer papir ili bilo koji drugi tvrđi materijal;
opis početne tačke koja je inspirisirala nastanka ilustracije;
opis koncepta i proizvodnje;
opis materijala i tehnike (otprilike pola A4 stranice ili 150 riječi);
AUTOR: Autor mora biti učenik
Modna ilustracija mora imati jednog autora koji je ujedno i kontakt osoba. Ne sme se koristiti materijal zaštićen autorskim pravima. 
Na gala eventu ćemo objaviti i tri najbolja proizvoda koja će biti novčano nagrađena. 
Srednja škola za dizajn Novi Pazar ne odgovara za bilo kakvu štetu na proizvodima koji nisu uredno isporučeni. 
Sve ostale informacije možete dobiti od administratora poziva.  
Administrator konkursa za kategoriju Modna ilustracija su  Mersija Džanković Jašarević, E -mail: mersija.dzankovic@hotmail.com
Sve priloge potrebno je dostaviti u digitalnom obliku ili poštom na adresu:
Škola za dizajn tekstila i kože Novi Pazar
(za konkursu u okviru Festivala Vizuelnih umetnosti FVUNP 2021) 
Vuka Karadžića bb, Novi Pazar 36300
ili e-mail adresa: fvunp2021@gmail.com
u subject-u za konkursu u okviru Festivala Vizuelnih umetnosti FVUNP 2021. kategorija modna ilustracija.
– Poslednji rok za slanje radova je (petak, žig pošte ili datum maila), 10. decembra 2021. godine
– Rad komisije – žirija: 11 – 12. decembra 2021. godine
Otvaranje festivala je 14. decembra 2021. godine.